Kungörelse

Förfallna panter säljs enligt schemat nedan.
Auktionerna äger rum på våra nätauktioner

Auktionsdatum Förfallna t.o.m
2022-04-05 – 2022-04-27 2022-01-30 – 2022-01-31
2022-05-03 – 2022-05-18 2022-01-30 – 2022-02-28
2022-06-01 – 2022-06-22 2022-02-28 – 2022-02-30
Info kommer snart Info kommer snart