Allmänna villkor

Policy gällande behandling av personuppgifter enligt GDPR

Bakgrund

AB för Pantbelåning i Göteborg (bifirma Göteborgs Pantbank) samt moderbolaget Future Pawnbroker in Scandinavia AB behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du ger samtycke och/eller ingår ett av avtal med oss. Vilka personuppgifter vi samlar in, behandlar och lagrar beror på vilken typ av avtal du ingår med oss.
Vi samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig som kund samt med stöd av följande lagar och förordningar.
• Pantbankslagen (1995:1000)
• Lag om åtgärder mot penningtvätt mm (2017:630)
• Bokföringslagen (1999:1078)
• Lag om distansavtal (2005:59)
Dina uppgifter sparas i 7 år med stöd av ovanstående lagstiftning därefter raderas uppgifterna om inga nya transaktioner tillkommit.

Samtycke

Genom att ingå avtal med oss.

Tredje part och dina personuppgifter

Vi delar inte dina uppgifter med andra än ovanstående bolag.
Vår IT support kan behandla uppgifter i samband med drift, underhåll och utveckling som personuppgiftsbiträde.

Dina rättigheter

GDPR ger dig en rad rättigheter när det gäller dina personuppgifter.
Du kan;
• begära ut ett registerutdrag
• begära rättning av uppgift
• när som helst återkalla samtycke
• motsätta dig direkt marknadsföring
• begära radering av uppgifter om detta inte strider mot gällande lagstiftning

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig gdpr@pantgbg.se

Cookies

Vi använder oss av cookies. En cookie är en datafil som lagras i din dator. Den innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss att bl a mäta statistik och så att vi kan förbättra din upplevelse av goteborgspantbank.se. I vissa fall används cookies för att komma ihåg vilka varor du visat intresse för när du inte varit inloggad. Detta är för att du ska slippa välja alla varor du är intresserad av igen.
Du kan stänga av möjligheten att sätta cookies i din webbläsare, men det försvårar vårt arbete att erbjuda en bra tjänst.

Lånevillkor

Viktigt att tänka på

Personer från 18år med giltig fotolegitimation kan låna på Göteborgs Pantbank. Lån ges mot säkerhet, så kallad pant. Lånebelopp bestäms utefter pantens uppskattade andrahandsvärde samt skick.

Vid lånetillfället får låntagaren en pantsedel som bevis om pantsättningen. Pantsedeln är personlig och kan inte överlåtas. Bud kan lösa lån om alla uppgifter på pantsedeln är ifyllda och att både låntagarens och budets legitimationer visas upp.

Lånebeloppet betalas ut via bank eller kontant vid lånetillfället i enlighet med lag (2017:630). Låneperioden är  mellan 2-4 månader.  Ränta* utgår från varje påbörjad månad. Expeditionsavgift betalas vid lösen, omsättning samt delbetalning. Panten är försäkrad i enlighet med Pantbankslagen. Förfallen pant säljs tidigast 2 månader efter förfallodatumet, på offentlig pantauktion på goteborgspantbank.se

Eventuellt överskott vid auktionsförsäljning betalas ut på lånekontoret till lånetagaren enligt överrenskommelse i avisering till kund. Överskott som inte avhämtas inom ett (1) år från auktionsdagen tillfaller Göteborgs Pantbank.

*Läs mer om räntor och avgifter här

Pantbankslagen

För lån gäller Pantbankslagen (SFS 1995: 1000). Lånen är också försäkrade enligt bestämmelserna i denna lag.
Tillsynsmyndigheten för pantbanken är Länsstyrelsen, vilka gör regelbundna kontroller på våra kontor. Göteborgs Pantbank är medlemmar i Svenska Pantbanksföreingen.

Betalning med kreditkort

Du kan inte lösa ditt lån med kreditkort. Vanligt debetkort (bankkort) går naturligtvis bra att lösa med.
Du kan omsätta eller förlänga med kreditkort. Du kan köpa butiks-/auktionsvaror med ditt kreditkort.

Betalning med Swish eller via bankgiro

Det går utmärkt att betala med Swish eller via bankgiro om du vill förlänga eller lösa ditt lån. Läs mer om swish och bankgiro. Vid betalning med Swish eller Bankgiro bör du kontakta oss för att stämma av aktuellt belopp först. Kontaktuppgifter till respektive butik hittar du här.

Olösta lån

Om du inte vill eller kan lösa eller förlänga ditt lån säljs det på våra nätauktioner tidigast två månader efter lånets förfallodag.

Adressändring

Om du flyttar behöver du meddela oss om din nya adress.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelsen utövar tillsyn av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Göteborgs Pantbank är därför skyldig att skaffa kundkännedom om samtliga lånekunder, vilket bl.a. innebär att vi måste fråga om kund är PEP*. I vissa fall måste syftet med lånet och pengarnas ursprung vid lösen, omsättning och amortering klargöras, vilket arkiveras i enlighet med denna lagstiftning.
Vid frågor kontakta vårt huvudkontor.

*Person i politiskt utsatt ställning. Fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Viktig offentlig funktion=1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, 2. parlamentsledamöter, 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier, 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och 7. personer som ingår i statsägda företags-, förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan samt närstående och kända medarbetare till dessa.

Allmänna webbvillkor

Registrering

Du måste vara över 18 år för att kunna handla i vår webbshop och auktion.
Du behöver vara registrerad på vår sida för att kunna handla och lägga bud. Du kan registrera dig här.
När du registrerar dig behöver du uppge dina personuppgifter. Ditt användarnamn får du naturligtvis välja som du vill. Observera att ditt användarnamn/visningsnamn kommer synas för allmänheten när du lägger ett bud.
Du kan inte ändra ditt användarnamn när du väl registrerat dig MEN du kan ändra ditt visningsnamn.

 • Du får inte skapa fler än ett konto.
 • Du får inte uppge några falska uppgifter eller skapa ett konto för någon annan utan dess tillåtelse.
 • Du får inte handla eller lägga bud via någon annans konto utan dess tillstånd.
 • Om ditt konto blir spärrat får du inte skapa ett nytt konto utan vårt tillstånd.
 • Ditt konto kan spärras om du missbrukar våra webtjänster.
 • Har ditt konto blivit spärrat kan du kontakta något av våra kontor.
 • Du ska hålla dina kontaktuppgifter aktuella och korrekta.
 • Du är själv ansvarig för att hålla dina inloggningsuppgifter säkra. Vi kommer aldrig be om ditt lösenord, lämna därför aldrig ut ditt lösenord.
 • Ditt konto är personlig och får inte överföras till någon annan.

Användarnamn och lösenord

För att möta goteborgspantbank.se’s säkerhetskrav bör ditt användarnamn ha minst 5 tecken, ditt lösenord bör ha minst 12 st tecken, varav minst en stor och en liten bokstav, minst en siffra, samt minst ett tecken av följande !?&@#Tänk på din säkerhet och byt ut ditt lösenord ofta.

Mitt Konto

Penningtvätt

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Länsstyrelsen utövar tillsyn av pantbanksverksamheten samt över att lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Göteborgs Pantbank registrerar därför följaktligen enskilda köp eller på varandra följande köp till summan av 15000 euro och arkiverar dessa i enlighet med gällande bestämmelser.
Vid frågor kontakta vårt huvudkontor.

Övrigt

Göteborgs Pantbank förbehåller sig rätten att ändra priser på grund av feltryck samt att återkalla köp som är felprissatta.
Göteborgs Pantbank förbehåller sig rätten att kvarhålla betalda varor tills identitet samt betalningsmetod kan styrkas. Alla falska beställningar eller bedrägeriförsök kommer omedelbart att polisanmälas.

Webbshop - Villkor

De varor som inte säljs, så kallade återköp på pantauktioner köps tillbaka av Göteborgs Pantbank och säljs på någon av våra pantbanker och i vår webbshop.

Registrering

Du måste registrera dig för att kunna handla på vår webbshop. Läs mer om registrering.

Tillfällig reservation

När du lägger en butiksvara i varukorgen har du 10 minuter på dig att genomföra ditt köp. Du kan se hur mycket tid du har kvar genom att klicka på varukorgen. När din tid har gått ut kan du reservera varan på nytt såvida inte någon annan har lagt varan i sin varukorg eller varan blivit såld.

Det kan hända att det ser ut som att du har en vara i varukorgen trots att tiden gått ut, när du uppdaterar sidan eller klickar på varukorgen igen så försöker sidan åter reservera varan om ingen annan har lagt den i sin varukorg eller varan blivit såld.

På grund av yttre faktorer i olika uppkopplingar kan en butiksvara vara synlig på hemsidan ett tag efter att den blivit såld i butik. Om du lägger en vara i varukorgen och får ett felmeddelande är orsaken oftast att varan redan blivit såld i butik.

Betalning och frakt

Läs mer om betalmetoder och fraktalternativ här.

Auktionsvillkor

Att tänka på innan du lägger bud.

 • Du måste vara 18 år för att få lägga bud på våra auktioner. Läs mer… 
 • På klubbat belopp tillkommer 10% i provision. För ett vinnande bud på 1000 kr blir kostnaden 1100 kr. Läs mer..
 • Ditt bud är bindande! Vid auktionens slut måste du betala din vara inom fem bankdagar. Läs mer…


Hur lägger jag bud?

Du måste vara över 18 år för att lägga bud på våra auktioner.
Du behöver vara registrerad på vår sida för att lägga bud på våra auktioner. Registrera dig här.
OBS! Det användarnamn du anger kommer att vara synligt på hemsidan för andra besökare intill det bud du lagt!
Du kan lägga det förvalda budet eller ett maxbud och låta budagenten sköta budgivningen åt dig. Läs mer…

Var kan jag se varorna?

Våra pantauktioner och visningar äger rum här på hemsidan under Auktioner. Vi rekommenderar dock att du besöker respektive pantbank för att se varan i verkligheten innan du lägger bud.

Budagent

Budet du lämnar är ett så kallat maxbud, det kan aldrig kosta mer än ditt maxbud plus provision. Dock kan det bli billigare. Om du exempelvis lagt ett förhandsbud på 2000 kr och närmaste budgivare under dig lagt 1500 kr får du varan för 1600 kr.
Budagenten bjuder för din räkning upp till det belopp du angett.
Du kan inte höja ditt maxbud innan någon annan lagt ett högre bud än ditt maxbud.
Under auktionen så rekommenderar vi att ni som kund uppdaterar er webbläsare då yttre faktorer som ligger utanför liveauktionens funktion kan påverka utgången av auktionen så att budet inte inkommer i tid. Pga. dessa yttre faktorer i olika uppkopplingar kan Göteborgs Pantbank inte garantera denna kommunikation och tar därför inget ansvar för bud som inkommer de sista trettio sekunderna.

Fasta höjningar

Vi använder oss av fasta höjningar:

10:- upp till 200:-
25:- upp till 500:-
50:- upp till 1000:-
100:- upp till 10.000:-
500:- upp till 20.000:-
1000:- över 20.000:-

På klubbat belopp tillkommer 10% i provision. För ett vinnande bud på 1000 kr blir kostnaden 1100 kr.
I provisionen ingår mervärdesskatt(moms).

Avslut och vinnande bud

Auktionen för varje vara avslutas vid den tidpunkt som är angiven i auktionslistan. Dock förlängs auktionen om någon lägger bud under de sista fem minuterna. Auktionen förlängs då med 1 minut tills budgivningen avslutats. Vid lika bud vinner först lagda bud.
Ditt bud är bindande, om ditt bud är det högsta vid auktionens slut har du fem bankdagar på dig att betala.
Varor som inte är betalda inom 5 bankdagar debiteras med förvaringsavgift om 50 kronor per föremål och bankdag.
Om vinnande budgivare inte fullföljer köpet så kan dennes auktionskonto stängas. Stängning av konto är inte hänförlig till distansköplagen utan till att budgivare inte följt avtalet och därmed missbrukat sidan och därmed också stört övrig legitim budgivning.
Under pågående auktion kan varor komma att utgå. I så fall gäller inga av de lagda buden.

Fick du det vinnande budet på en auktionsvara kan du:

 • betala din vara i butik tidigast nästa dag.
 • betala via hemsidan och få varan hemskickad.
 • betala med swish via hemsidan och hämta din vara i butik tidigast dagen efter auktionsavslut.
 • betala med kort via hemsidan och hämta din vara i butik tidigast 3 dagar efter betalningen genomförts.

Skick & funktion

Alla varor säljs i befintligt skick och enligt beskrivning.
I varubeskrivningen gör vi vårt bästa för att så noggrant som möjligt beskriva eventuella skador eller defekter. Du får gärna besöka, ringa eller maila oss om du har ytterligare frågor. Alla varor är funktionella om inget annat anges.

Betalning och Frakt

Vilka betalmetoder kan jag använda?

Du kan enkelt betala med Swish eller kort via hemsidan. Kort debiteras i samband med köp.
Du kan betala kontant (max 5000kr), med Swish eller kort i butik.

Hur får jag mina varor?

 • Auktionsvaror kan betalas i butik tidigast nästa dag.
 • Betalar du via Swish kan du hämta dina varor i butik direkt eller välja att få dem skickade till den adress du uppgivit. Mer om frakt…
 • Betalar du med kort kan du hämta det du köpt i respektive butik tidigast 3 dagar efter betalningen genomförts eller välja att få dem skickade till den adress du uppgivit. Mer om frakt…
 • När du skall hämta din vara kräver vi att du visar upp din legitimation samt beställningsbekräftelse. Så tänk på att ta med dem.
 • Kontrollera att din adress är aktuell. Annars kan du bli debiterad för ytterligare frakt.

Göteborgs Pantbank förbehåller sig rätten att ändra priser pga feltryck samt att återkalla köp som är felprissatta.
Göteborgs Pantbank förbehåller sig rätten att kvarhålla betalda varor längre än tre dagar, tills dess att kompletterande kontroller är gjorda gällande betalmedlets giltighet.

Frakt

Vi skickar dina varor inom 1-3 arbetsdagar från dess vi har mottagit betalningen. Dina varor skickas med PostNord till ditt närmsta uthämtningsställe. Du meddelas via e-post när vi skickar din vara, i mailet hittar du även paketets trackingnummer.
Göteborgs Pantbank är inte ersättningsskyldig mot kund för dröjsmål av leverans.

Frakt och Returer

Varuvärde Avgift
0-50.000 kr 150 kr Rekbrev eller Värdebrev
50.000 + Skickas ej
Skrymmande Skickas ej

 

Leverans utanför Sverige tillkommer frakt enligt Postens gällande taxa. Vill du veta den exakta fraktkostnaden för varan kan du kontakta respektive butik.

Frakt från olika butiker?

Vi har inte möjlighet att samskicka varor från olika butiker därför kan du bli debiterad flera fraktavgifter. Tänk på att kolla vilket kontor varan befinner sig på.

Ej uthämtade varor.

Om du inte hämtar ut de varor du köpt, har Göteborgs Pantbank rätt att spärra ditt konto.
Göteborgs Pantbank har rätt att sälja varor på nytt om köparen inte hämtat betalt paket.

Distansköplagen

Köper du via vår hemsida gäller distansköplagen och du kan återlämna den köpta varan inom 14 dagar om du handlat via goteborgspantbank.se. Du som köpkund ska återsända varan på samma sätt som du mottog varan, så snart som möjligt efter säljande kontoret bekräftat returen. Göteborgs Pantbank står inte för returkostnader. Återbetalning sker inom 3 bankdagar efter Göteborgs Pantbank mottagit och hanterat den returnerade varan. ​

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansköplagen)

Ångerrätt enligt distansköplagen är tillämplig för varor köpta på auktion och webbshop.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelsen utövar tillsyn av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Göteborgs Pantbank registrerar därför följaktligen enskilda köp eller på varandra följande köp till summan av 5000 euro (45.000 sek) kontant och arkiverar dessa i enlighet med gällande lagstiftning.
Vid frågor kontakta vårt huvudkontor.

Skick & funktion

Alla varor säljs i befintligt skick och enligt beskrivning.

Reklamation

Vill du reklamera en vara skall du alltid kontakta vår kundservice på kungsportsplatsen@pantgbg.se, ringa eller besöka respektive butik. Återbetalning sker inom 3 bankdagar efter Göteborgs Pantbank mottagit och hanterat den returnerade varan. ​

Varor på auktion och i webbshop säljs i befintligt skick. Göteborgs Pantbank rekommenderar därför köpkunden att innan köptillfället noggrant på egen hand undersöka de föremål köpkunden är intresserad av. Köpkund har möjlighet att avge reklamation på grund av fel i köpta varor om varan är i väsentligt sämre skick än vad köpkunden mot bakgrund av föremålets utropspris, beskrivning, bild och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Vid reklamation ska du som köpkund ringa eller besöka säljande butik direkt vid upptäckt av felet.e

Göteborgs Pantbank svarar inte i något fall för fel som hänför sig till naturligt slitage eller naturliga förändringar i levande material. Göteborgs Pantbankt svarar inte för för smärre skador och defekter, skador på dukar, tavelglas eller ramars kondition.

En reklamation ska under alla förhållanden ske inom tre år från mottagandet av föremålet.

Vi ersätter dig för frakt om reklamationsrätt föreligger.
Utöver funktions- och äkthetsgarantin har vi inga andra garantier på varor.
Är varan trasig reparerar vi den. Går inte det får du pengarna tillbaka.

Transportskador

Om du vid mottagande upptäcker att varan du köpt är skadad skall du kontakta oss genast.